YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

KOMİSYONLAR VE GÖREVLER

DAĞCILIK KOMİSYONU: Görev;Mevcut sezon için İl sınırları içerisinde, İl dışında, ulusal bazdaki ve yurt dışı faaliyetleri planlamak ve Türkiye Dağcılık Federasyonundan onay alınmak üzere planlanan listeyi yönetime sunmak.

 1. HALİL DAĞDAŞ
 2. ALİ KOYUNCU
 3. BÜLENT AYDIN
 4. GÜLTEKİN MEVLÜT ÖZİL
 5. RAMAZAN TURAN
 6. FERHAT OĞUZ
 7. RAMAZAN KARAKAYA
 8. AYDIN GÜN
 9. MUSTAFA KÖMÜR
 10. ALİ FUAT AVCI

KEŞİF KOMİSYONU: Görev; İl sınırları veya yakın illerde yerel rehberleden yada kulüp üyelerinden kulübümüzün karakteristiğine uygun olduğu iletilen parkurların incelenmesi ve iz kayıtlarının çıkartılarak gerçekten faaliyet düzenlenebilir nitelikte olanların yıllık faaliyet proğramına dahil edilmesi düşüncesi ile Dağcılık Komisyonuna bir rapor ile bildirmek.(Bu keşif faaliyetleri ile ilgili yakıt masrafları Yönetim Kurulunca belirlenerek ayrılacak tutarı geçmemek üzere Kulüp bütçesinden karşılanacaktır.)

 1. HALİL DAĞDAŞ
 2. RAMAZAN TURAN
 3. AHMET ŞAHİNKURT
 4. ÖNDER TURAN
 5. AYDIN GÜN
 6. MUSTAFA KÖMÜR
 7. AHMET ALİ ÇETİN
 8. ADNAN AŞAĞIÇAY
 9. BÜLENT ULUKUŞ
 10. KENAN TEMİZ

EĞİTİM KOMİSYONU: Görev; Gerek komisyon üyelerinin bilgi becerileri gerek diğer kulüp üyelerinin mesleki bilgileri doğrultusunda eğitim planlamak, gerektiğinde ilgili kurumlardan yetkili personel talep ederek kulüp üyelerine her konuda bilgilendirici seminerler verilmesini sağlamak.İlk yardımcı belgesi alınması ve güncellenmesi konusunda girişimlerde bulunmak.Türkiye Dağcılık Federasyonu veya diğer Dağcılık Kulüplerinin düzenlediği eğitim faaliyetlerini takip ederek sporcuların katılımını sağlamak üzere planlama yapmak.Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlediği faaliyetlerden bir yada bir kaçını Denizli de yapmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak.(Federasyon eğitimlerine katılacak sporculara kulüp tarafından malzeme desteği verilecektir ayrıca Yönetim Kurulunca belirlenerek ayrılacak tutarı geçmemek üzere Kulüp bütçesinden mali destek sağlanacaktır.)

 1. ALİ FUAT AVCI
 2. GÜLTEKİN MEVLÜT ÖZİL
 3. AYDIN GÜN
 4. MİLAY KÖKTÜRK
 5. FADİME YILDIRIM

REKLAM ve TANITIM KOMİSYONU: Görev;Kulübümüzün markalaşması yolunda yazılı ve görsel medya kanalıyla ülkemizde tanınırlığının arttırılması adına çalışmalar yapmak.Kulüp sporcularının ve üyelerin birlik beraberlik ruhu oluşumunu pekiştirme amaçlı forma ve giyim kuşam temini ve bunların yapılabilirse sponsorlar vasıtasıyla yaptırılması için çalışmalar yapmak.Tanıtım filmi,etkinlik videoları ve yazılar ile kulüp tanıtımını gerçekleştirmek.

 1. ÖNDER DEVECİ
 2. FERHAT OĞUZ
 3. ADNAN AŞAĞIÇAY
 4. ERDAL GÜRKAN
 5. MUSTAFA KÖMÜR
 6. FADİME YILDIRIM
 7. DEVRİM ÖZİL
 8. SELİM KARAKAYA

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU: Görev; Kulüp tüzüğü doğrultusunda yapılan her türlü faaliyet (Sportif,Tarihi ve Kültürel,Çevre çalışmaları) ile ilgili yazılı ve görsel basında yazı ve metin paylaşmak, yapılacak toplantılara ve yayınlara katılmak, İlgili ve yetkili kurumlar (Üniversite,Belediyeler v.s.) ile görüşmeler yapmak.

 1. ALİ KOYUNCU
 2. HAKAN YALÇIN
 3. FADİME YILDIRIM
 4. DEVRİM ÖZİL

BASIN SÖZCÜLÜĞÜ: Görev; Kulübümüz ile ilgili basına bilgi verilmesi gereken durumlarda kulübümüzü temsilen röportaj, basın açıklaması yapmak ve toplantılara katılmak.

 1. HAKAN YALÇIN
 2. ALİ FUAT AVCI

KARABABA ŞENLİĞİ KOMİSYONU: Görev; Her yıl kulübümüzce düzenlenen Ulusal Karcı Dağı Karababa Şenliğinin tüm planlamasını diğer komisyonlarla koordineli bir şekilde planlamak ve gerçekleştirmek.

 1. ALİ FUAT AVCI
 2. ÖNDER DEVECİ
 3. REYHAN DEVECİ
 4. FATMA OĞUZ
 5. DEVRİM ÖZİL
 6. GÜLTEKİN MEVLÜT ÖZİL
 7. ERDAL GÜRKAN
 8. FADİME YILDIRIM
 9. ADNAN AŞAĞIÇAY
 10. AYDIN GÜN